•      

  איך עשים תכלת


   

  החנות

  מה הוא תכלת

  שתי הזכירות שבציצית

  בפרשת ציצית נשנה עניין הזיכרון: “וראיתם אֹתו וזכרתם את כל מצות ה’ ועשיתם אֹתם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זֹנים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדֹשים לא-להיכם”.

  הזיכרון הראשון נראה כציווי מרחוק מאת האדון ב”ה המְצווה לזכור “מצות ה’”, והזיכרון השני פונה בקירוב יותר ובפנייה בגוף ישיר “ועשיתם את כל מצותי”.

  ונראים הדברים עפ”י דברי הגמרא מנחות מג ע”ב ששני חותמות הן בבגד הציצית, חותם של טיט וחותם של זהב, וזיכרון חוט הלבן הוא חותם העבדות מאת האדון המְצוה לזכור את כל המצוות ולא לתור אחר מאווי החומר, ועל כן עונשו קשה יותר, אולם חותם התכלת מורה על צד סגולת מעלתם של ישראל ומידתם העליונה, ולצד זה פונה הזיכרון בלשון קִרבה וחיבה “ועשיתם את כל מצותי והייתם קדושים” וגו’.

  להמשך המאמר של הרב נתן רוטמן

  TekheletagainstSky-Small

  חדש בפתיל תכלת

  Kuntreis2017
  %D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%97%D7%912-page-001-1024x482[1]

  image-3[1]

  אריג עתיק מואדי מורבעאת צבוע מחלזון

  בין המרצים בכנס שנערך ע״י פתיל תכלת לכבוד
  100 שנות חקר התכלת ועבודת הדוקטור של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג
  הייתה ד״ר נעמה סוקניק מרשות העתיקות. יחד עם פרופ’ זהר עמר וד”ר דוד אילוז מאוניברסיטת בר אילן, ד״ר סוקניק בדקה ממצא ייחודי וחשוב ממערות מורבעאת שבמדבר יהודה. בד המתוארך למאה השניה, שנצבע בחומר שהושג מן החילזון הימי מורקס טרונקולס בצבע כחול, וממוצא ישראלי מקומי. ניתן למצוא מידע נוסף על
  האוצר המדהים הזה כאן
  .